Dynamite Cheer Acadamy
 
One TEAM  One DREAM 

Aanname beleid Dynamite Cheer Academy.

Aanname beleid sporter.

Op dit moment hebben wij nog geen aannamebeleid voor nieuwe sporter.

Aanname beleid vrijwilligers

Elke begeleider binnen onze vereniging die in contact komt met minderjarigen of mensen met een verstandelijke beperking zal bij zijn/haar aanstelling de onderstaande stappen doorlopen:

  1. Houden van een kennismakingsgesprek.

  2. Checken van referenties; wij nemen contact op met de club waar de begeleider vandaan komt.

  3. De vrijwilliger wordt bekend gemaakt met de gedrags- en omgangsregels van Dynamite Cheer Academy. Je moet akkoord gaan voor de naleving hiervan.

  4. Laten de begeleider een VOG aanvragen en herhalen dat elke 3 jaar.

  5. De begeleider wordt lid van de bond en als dat niet kan, laten we de begeleider een VOT (Verklaring onderwerping Tuchtrecht) tekenen. Daarmee valt begeleider onder het tuchtrecht van de bond en is hij daarvan op de hoogte.

  6. Laten de begeleider zich conformeren aan bovenstaande gedragsregels


Preventie en integratiebeleid.

Hier vind u de gedragsregels die wij hanteren binnen onze vereniging, deze staan gespecificeerd per bestuurders, coaches en sporters.

 

Gedragsregels bestuur

NOC/NSF

.

 

Gedragsregels coach

NOC/NSF


Gedragsregels sporter 

NOC/NSF


Betalings en Leveringsvoorwaarden.