Dynamite Cheer Acadamy
 
One TEAM  One DREAM 

Onze teams

Voorlopig zullen wij als één team opstaan voor de vereniging, maar zullen uiteindelijk als we groter zijn ons geen verdelen is 3 á 4 teams.

deze teams zullen naar aanleiding van leeftijd zijn ingedeeld.

 

ini-mini's & mini's:  

3 - 6 jaarPeewee's:             

 7 - 11 jaarJunioren:   

12 - 16 jaarSenioren:  

15 jaar en ouder 

Het zou kunnen gebeuren dat er door regels van de cheerleaderbond een wijziging zal plaats vinden wat betreft de leeftijden.

Voor de teams per vestiging klikt u op de tabbladen onder Teams.